Just nu

Hej kära besökare. Vi vill bara säga att vi håller på att ändra det mesta av innehållet i sajten. Avsikten är att den ska bli tydligare, mer pedagogisk och bättre spegla vad vi gör. Men vi har för mycket att göra så vi hinner inte riktigt med. Så om du verkligen vill veta något om oss och vad vi gör så kontakta oss och boka ett möte.

Glada hälsningar :)

Äktafejk

 
 

blp tricolore 2012

Nu har vi designat en ny omgång med relationsbyggande visitkort enligt konceptet – sprid ut en solfjäder – låt mottagaren välja ett kort –> starkare relationsbyggande eftersom mottagaren gjort ett medvetet val att välja ett det kort de gillar mest. Konceptet har fungerat utmärkt i mer än 10 års tid för våra kunder.

Hmm. vi kanske skulle ta och producera egna visitkort igen…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny jul & nytt år

 
 

Konjunktur 2011

En snabb kommentar om konjunkturen. Idag får vi stöd från Svenskt Näringsliv i vår analys från September av vad som händer med konjunkturen under 2011. Det blir en kraftig inbromsning. Tidigare har Handelsbanken sagt samma sak. Samtidigt kan vi se att i de branscher som ligger tidigast i konjunkturcykeln så kände man av av inbromsningen redan i början av sommaren. Och där börjar nu tecken synas på att efterfrågan ökar igen. Men för de flesta andra gäller som vi tidigare sagt att det kan bli ungefär ett halvår med dålig lönsamhet i början av 2011.

Svenskt Näringsliv konstaterar också att det som drivit konjunkturen senaste året har varit en nödvändig lageruppbyggnad efter lågkonjunkturen. Eftersatta investeringar är en annan drivkraft vi också sett en hel del av. Det tycks också som om vi och Svenskt Näringsliv kommer till samma slutsats om den uppgång som kommer under slutet av 2011. Dvs vilka varor och tjänster som kommer att efterfrågas skiljer sig från vad som efterfrågats under senaste året. Det betyder att alla som vill vara med då bör se över sin marknadspositionering och fundera på prissättning, vilket utbud man ska lyfta fram och vilka kundsegment man ska satsa på.

I de branscher som redan verkar vara igenom inbromsningen så har de smarta aktörerna redan gjort den analysen och ändrat sitt utbud för att passa den nya efterfrågan och samtidigt åstadkomma prishöjningar på mellan 30-100%. Eftersom det samtidigt är ett skifte där gamla produkter och tjänster ersätts av nya med större kundnytta så är det trots prishöjningarna inte frågan om någon regelrätt inflation, utan om en engångseffekt.

Om du behöver hjälp med att anpassa din marknadspositionering så hjälper Äktafejk gärna till, mejla oss och boka in en 3-timmars rådgivning, så hjälper vi dig.

Länkar:

Svenskt Näringsliv i Dagens Industri

 
 

Älvsjöföretagarna broschyr

Vi sponsrade Älvsjö Företagarförening med designen av en presentationsbroschyr och tillhörande butiksställ. Broschyren är designad för digital offset så att den kan tryckas i små serier och enkelt ändras efter behov. Stockholms bästa digitaltryckeri Digaloo trycker och glansfolierar broschyren på kortkartong.

Nu väntar vi bara på att föreningen ska börja ställa ut broschyrerna i butiker, hotell receptioner och restauranger.

 
 

Konjunktur september 2010

Chans att ta marknadsandelar

Om du agerar nu så kommer du att kunna ta marknadsandelar från dina konkurrenter. Inom 6-12 månader kommer det sannolikt en kortare nedgång i konjunkturen som skapar den möjligheten. I vissa branscher har den redan börjat synas.

Läget september 2010

I internationella media ser vi redan rapporter om en vikande världskonjunktur, efter den uppgång som varit senaste 12 månaderna. I Svenska media dominerar fortfarande valpropaganda om att konjunkturen är på väg upp.

I våra panelintervjuer under perioden 10 aug – 10 sept ser vi tydliga tecken på ny konjunkturnedgång i Stockholm. Branscher som marknadsföring, transporter och konst, som alla ligger tidigt i konjunkturcykeln, har en seg höststart i Stockholm. Det betyder sannolikt att övriga branscher ser en nedgång inom 6-12 månader.

Samtidigt finns många stora företag i Stockholm som redan under perioden 2002-2006 skapade effektiva organisationer med förmågan att generera vinster även i lågkonjunkturer. En konjunkturnedgång i Stockholm borde därför bli mycket kort och bara vara 6-12 månader.

Den analysen får också stöd i de vetenskapliga artiklar vi läst senaste månaderna. I dessa artiklar har en s.k. dubbel-dipp antytts och skälet till detta har angetts vara pengabrist i den globala ekonomin och inte spekulationsbubblor eller överutbud av varor. Dvs det är fortfarande kvardröjande problem orsakade av den alltför snabba och extrema räntehöjning USAs centralbank genomförde under perioden Juni 2004 – Juni 2006, då man gick från 1.00% till 5.25%.

Strategiska möjligheter

Den här typen av korta konjunkturnedgångar innebär gyllene möjligheter att ta marknadsandelar. Det som krävs är att man förbereder sig och planerar strategin så man är redo att agera i samma ögonblick som efterfrågan för konkurrenterna börjar sjunka.

Vill man utnyttja denna möjlighet så är det dags att sätta igång och planera strategin och göra förberedelserna nu.

Vi kommer med självhjälpskurser om detta snart och man kan alltid anlita oss direkt ifall man vill ha hjälp att lägga upp strategin. Mejla Rasmus om du vill ha mer info.

Mer att läsa

Fed Report Finds Signs That Growth Is Slowing – New York Times 8:e Sept

Will the Economic Recovery Run Out of Steam? – Knowledge at Wharton 21:e Juli

 
 

smyglansering…

…idag smyglanserar vi som du kan se vår nya websajt. Det innebär förstås inte att den är helt klar (eftersom det är en smyglansering). Det närmaste veckorna lär det nog hända en hel del här så välkommen till din första rundtur och välkommen tillbaka snart på en och samma gång!

rasmus, erika och lizinka

 
 

Sverok marknadsplan

Oj!…

… vad stort det blev…

Vi har precis blivit klara med en marknadsplan för Sverok. En serie mycket intensiva analytiskt kreativa workshoppar som vi arrangerat och med eliten av Sveroks medlemmar som deltagare la grunden för planen. Plan som bygger huvudsakligen på att utbilda medlemsföreningarna i guerilla marknadsföring.

Sverok är sveriges största ungdomsförbund med 90.000 medlemmar och fungerar som paraplyorganisation för spelhobbyn i Sverige. Deras medlemmar håller på med dataspel, rollspel, live-event, konfliktspel och cosplay.

 
 

blp infoplansch till virus kampanj

Idag startar det! En långsam guerilla-viruskampanj där vi använder byggnadsingenjörer och deras tjänsterum som mediaplattform för att etablera BLPs varumärke och marknadspositionering som ledande skyddsrumexperter.

Planschen är ett pedagogiskt verktyg som underlättar när man ska förklara för en fastighetsägare eller byggplatschef varför en viss arbetsprocess ger stora vinster vid byggnadsarbeten i en fastighet med skyddsrum. Användarna av planschen får ett kraftullt verktyg som de gärna vill ha på väggen i sina tjänsterum och samtidigt så hjälper de indirekt till med att etablera BLP som experter på skyddsrumsarbeten.

 
 

bäckbom – ny webplattform

Så var det klart! Bäckboms webplats inflyttad i en modern plattform för publicering, i det här fallet en modifierad version av WordPress. Tack till Henrik som var med och gjorde flytten för att lära sig hur plattformen fungerar. Vi önskar också Henrik lycka till med sitt nya ansvarsområde som webredaktör hos Bäckbom.

Sajten kan besökas på www.backbom.se