weinreich tidkort

Projekt av typen – enkla snabba projekt som visar sig vara jättesvåra

Det låter enkelt att designa tidkort till en läkarmottagning, men sen börjar man titta på kraven…

Tidkortet ska:

– få plats i en plånbok eller bröstficka

– synas tydligt om man sätter det på exempelvis en kylskåpsdörr

– ha en stor och tydlig logo

– ha tydlig kontaktinfo

– ha plats för 10 behandlingstillfällen med veckodag, datum och klockslag

– vara SNYGGT

– kunna printas i en vanlig skrivare på mottagningen

– kunna tryckas

…och plötsligt är det inte alls enkelt för det är väldigt många egenskaper som ska finnas på en mycket liten bit papper.

 
 

weinreich hemsida

Som alltid när man lanserat en websajt så vill man utbrista ”Jaaaa… äntligen är den klar!!!” . Det är nånting med web-projekt som gör att det mot slutet, när man gjort allt det roliga, så kommer en riktigt jobbig period då det verkar vara en närmast oändlig massa småfix som måste göras och som aldrig vill bli klart. Men till slut blir det klart och då känner man samma euforiska befrielsekänsla som man gör efter att ha bestigit ett berg. Just så känns det nu.

Fakta om sajten

Syfte och målgrupp

– Patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal ska kunna få en bra insikt i mottagningens kompetens och behandlingmöjligheter genom att besöka websajten.

Under projektets gång konstaterades också att den information om smärtmedicin som fanns tillgänglig för patienter på internet var långt ifrån vad man kunde önska. Planen att länka vidare intresserade till bra informationsmaterial om smärtmedicin havererade därför, och halvägs in i projektet så tillkom ett nytt syfte:

– Patienter ska kunna läsa och förstå hur smärtan färdas i kroppen och hur smärta kan påverka känslolivet och övriga kroppen. I lugn och ro ska de kunna reflektera över sina känslor i förhållande till sin smärta och sajten skulle även fungera som stöd för patienter som vill förklara för familj och vänner vad som sker med dem. Även läkare som inte själva har specialistkompetens inom smärtmedicin ska kunna få en översiktlig insikt i smärtmedicin samt mottagningens kompetens och behandlingmöjligheter.

Resultatet är att Weinreich websajt, i skrivande stund, är den bästa källan för medicinskt korrekt populärvetenskaplig information om smärtmedicin på svenska.

Värt att notera

Av tradition så brukar information inom sjukvårdsområdet delas up i två kategorier, information till läkare och information till patienter och allmänhet. Vi valde att tillsammans med Weinreich skriva den information som framför allt har läkare som målgrupp på ett sånt sätt att den även skulle vara begriplig för allmänheten samtidigt som den är medicinsk korrekt. Därigenom åstadkom vi två saker, vi underlättar kommunikationen mellan läkare och patient och websajten kunde göras hälften så stor och blir därför både enklare att hitta i och enklare att hålla underhålla.

Heroiska insatser

När man berättar om Weinreichs websajt kan man inte undgå att också berätta om vår nyanställda copywriter Lizinka som utan några som helst medicinska förkunskaper läste in sig på smärtmedicin och förklarade på ett begripligt sätt vad det gick ut på. Man kan inte heller undgå att berätta om Karl Weinreich som gjorde all faktagranskning trots att han själv just genomgått en höftledoperation och led av mycket svår smärta. Utan de insatserna hade det aldrig blivit någon websajt.

Sajten finns här www.smärtmottagning.se