Älvsjöföretagarna broschyr

Vi sponsrade Älvsjö Företagarförening med designen av en presentationsbroschyr och tillhörande butiksställ. Broschyren är designad för digital offset så att den kan tryckas i små serier och enkelt ändras efter behov. Stockholms bästa digitaltryckeri Digaloo trycker och glansfolierar broschyren på kortkartong.

Nu väntar vi bara på att föreningen ska börja ställa ut broschyrerna i butiker, hotell receptioner och restauranger.

 
 

Omvärldsanalys åt vårdstiftelse

Vi genomförde en studie åt en stiftelse som driver verksamhet inom vårdsektorn. Pga studiens känsliga natur har vi valt att låta kunden vara anonym och vissa detaljer har ändrats.

Visa hela berättelsen »

uppdragets bakgrund

Stiftelsens ledning hade själva information om att ett stort vårdbolag med Investor som huvudägare etablerat direkt konkurrerande verksamhet. Ledningen hade dock genom information från egna informella informationskanaler bedömt att konkurrenten erbjöd för låg kvalitet för att vara ett reellt hot. Styrelsen undrade om detta stämde och bad oss göra en bredare omvärldsanalys kring framtida utveckling i branschen.

beskrivning av studien

När vi startade vår studie så började vi med att besvara två frågor som kunde ha avgörande betydelse för tolkningen av Investors agerande: Vilka trender finns just nu bland internationella riskkapitalister och venturefonder? samt Hur mycket innovationer görs inom hela vårdsektorn och närliggande områden t ex bioteknik?

Mycket snabbt kunde vi konstatera att riskkapitalinvesteringar inom vård och hälsa är en global jättetrend just nu. Vissa finansmarknadsanalytiker i USA menar att det finns 500 Miljarder US-dollar placerade i venture-fonder inriktade på denna sektor, men som ännu inte investerats i några företag.

Dessutom konstaterade vi att de massiva investeringar som gjordes för några år sedan i forskningsbolag inriktade på bioteknik resulterat i att det nu lanseras ungefär en innovation per vecka med potential att skapa en omvälvande förändring inom någon nisch av vårdsektorn.

slutsatser

Det visade sig alltså att tvärtemot vad man trott så var Investors etablering del i en global jättetrend inom investeringar och därför en första varningsignal om att det i vårdsektorn som helhet och då även i stiftelsens egen branschnisch finns en stor risk att det snart kan uppkomma en bubbelekonomi liknande det som hände i internetbranschen under åren 1996-2001.

Risken för bubbel-ekonomi är dessutom kombinerad med ett mycket intensivt flöde av nya innovationer som under de kommande åren kommer att förändra arbetsformer, kostnadsstrukturer, kapitalbehov och framför allt med stor sannolikhet kompetenskraven på arbetskraften inom hela vårdsektorn.

Sannolikt står alltså stiftelsen inför en nära framtid kännetecknad av en snabbt föränderlig och dynamisk marknadssituation med både stora hot och stora möjligheter.